YBD  - Al SAT
Çağrı Merkezi 05551234567

Üyelik Sözleşmesi

Kullanıcı Sözleşmesi

YBDALSAT.COM KULLANICI SÖZLEŞMESİ
Son Güncelleme: 27.09.2016 
Bu sözleşme, sitemizdeki hizmetlerden faydalanabilmeniz ve kullanabilmeniz için gerekli kuralları içermektedir.
1.Taraflar
İşbu Ybdalsat.com Kullanıcı Sözleşmesi (kısaca “Kullanıcı Sözleşmesi” ya da “Sözleşme” olarak anılacaktır), Ybdalsat Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Şirketi (kısaca “Ybdalsat” olarak anılacaktır) tarafından işletilmekte olan https://www.ybdalsat.com/ alan adlı web sitesine işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde kayıt olan gerçek kişi ile ybdalsat arasında, elektronik ortamda onay anında karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Kullanıcı, ayrıca işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını oluşturan Gizlilik Politikası’nın tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
2. Tanımlar
Ybdalsat: Ybdalsat Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Şirketi’ni, 
Site: www.Ybdalsat.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesini,
Kullanıcı: Site'ye üye olan ve Site'de sunulan Hizmet'lerden, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, tacir, esnaf, tedarikçi, üretici, ticari işletme, ticaret şirketi ve her halükarda satıcılık mesleğine mensup olmayan herhangi bir gerçek kişiyi, 
Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı: Site üzerindeki bir Kullanılmış/Kişisel ürün’ü talep eden, ödediği Kullanılmış/Kişisel ürün bedelinin, kendisi Kullanılmış /Kişisel ürün’e onay verene kadar, Ybdalsat tarafından Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı’ya iletilmemesi ve ancak onayından sonra bedelin kendisi adına Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı’ya gönderilmesi (kendisi adına ödeme borcunun ifa edilmesi) ile sınırlı olarak Ybdalsat'ı temsilci olarak yetkilendiren Kullanıcı’yı,
Ybdalsat Hizmet ve Güvence Bedeli: Hizmet ve Güvence bedeli olarak anılacaktır.ybdalsa'ın belirlediği oranlarda değişiklik gösterebilen bu tutar iade edilemez.
Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı: Site üzerinde Kullanılmış/Kişisel ürün ilanı olan, kendisi adına söz konusu ilana yönelik bedelin tahsili ile sınırlı olarak Ybdalsat’ı temsilci olarak yetkilendiren, Ybdalsat'a yapılacak ödeme ile ilandaki Kullanılmış/Kişisel ürün’e yönelik ödeme yükümlülüğünün tamamlanmış sayılarak kendisine tekrar ödeme yapılmayacağını kabul eden Kullanıcı’yı,
Ybdalsat Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"): Tacir, esnaf, tedarikçi, üretici, ticari işletme, ticaret şirketi ve her halükarda satıcılık mesleğine mensup olmayan gerçek kişi Kullanıcı’nın, Site’den bağımsız bir üçüncü kişi satıcıdan kişisel kullanımı için satın almış olduğu/üçüncü kişiden edindiği, mülkiyetini haiz bulunduğu ve artık elden çıkarmak istediği kullanılmış/ikinci el bir ürünü Site üzerinde yayınlaması/ilan edebilmesi; kendisine Sözleşme uyarınca verilen temsil yetkisi doğrultusunda tahsilat sürecinin Ybdalsat tarafından yürütülmesi, bu kapsamda Kullanılmış/Kişisel ürün bedelinin, Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi adına Ybdalsat tarafından tahsil edilmesi, Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı’nın Ybdalsat'a ödeme yaparak ödeme borcunu ifa etmesi, Kullanılmış/Kişisel ürün’ün taahhüt edildiği şekilde ulaştırılması ve iade koşullarının oluşmaması halinde bedelin Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı adına, Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi’ne gönderilmesi ve Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlı olan diğer iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla, Ybdalsat tarafından, Site üzerinde ortaya konulan uygulamaları/sunulan hizmetleri, 
Kullanılmış/Kişisel ürün: Kullanıcı’nın kendi kişisel kullanımı için Site haricindeki bir üçüncü kişi satıcıdan satın aldığı/üçüncü kişiden edindiği, bir süre kullandığı ve elden çıkarmak amacıyla Site üzerinde yayınladığı bayan giyimine yönelik kıyafet, ayakkabı, çanta, gözlük, şapka gibi her türlü giyim, aksesuar ve benzeri kullanılmış/ikinci el ürünleri ifade etmektedir.
Kullanıcı’nın kendi kişisel kullanımı için, bir üçüncü kişi satıcıdan satın aldığı/üçüncü kişiden edindiği, Site’nin konseptine uygun olarak “kendi kişisel dolabında” yer alan, ancak etiketini çıkarma ve kullanma fırsatı bulamadığı ürünler de ikinci el kategorisinde yer alan ürünler oldukları için, Kullanılmış/Kişisel ürün tanımı kapsamında yer almaktadır.
Ancak Kullanıcı’nın üçüncü kişi satıcılar/tedarikçilerden satın alarak veya üçüncü kişilerden edinerek, sadece ticaret amacıyla elinde bulundurduğu ürünler, ikinci el ürün sayılamayacağından, Kullanılmış/Kişisel ürün tanımı kapsamında da yer almayacak, bu tarz ürünlerin Site üzerinde satılmaya çalışılması Site kurallarına ve Kullanıcı Sözleşmesi’ne aykırılık oluşturacaktır.
3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı
3.1. İşbu Sözleşme'nin konusu, Site'de sunulan Hizmet'in, Hizmet’ten yararlanma şartlarının ve Kullanıcı ile Ybdalsat'ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.
3.2. Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'e ilişkin olarak Ybdalsat tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağını kabul etmiş olmaktadır.
Ybdalsat, dilediği zaman Hizmet'te değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Ybdalsat tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak Kullanıcı'ların uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, Ybdalsat tarafından Site’de ilan edilerek Kullanıcı'lara duyurulur.
3.3. Detayları Sözleşme’de açıklanan No-Risk Sistemi’nin işleyişinin sağlanabilmesi için Kullanıcı Ybdalsat'ı, tahsilat sürecinin yönetimi için temsilci olarak yetkilendirmiştir. Bu kapsamda Site üzerindeki Kullanılmış/Kişisel ürün alışverişlerinde, Kullanılmış/Kişisel ürün bedeli, Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı namına Ybdalsat tarafından tahsil edilecek olup, Kullanılmış/Kişisel ürün’ün taahhüt edildiği şekilde gönderilmesi ve iade koşullarının meydana gelmemesi halinde, Kullanılmış/Kişisel ürün bedeli Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı’ya gönderilecektir.
Kullanıcı, Ybdalsat'a Sözleşme kapsamında belirtilen amaçlar ile sınırlı temsil yetkisini vermeyi kabul etmediği veya verdiği yetkiyi geri aldığı takdirde, Kullanıcı olarak değerlendirilmeyecek ve Hizmet’ten yararlanamayacaktır. 
4. üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları
4.1. üyelik, Site'nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen gerçek kişi tarafından Site'ye Kullanıcı olmak için gerekli bilgilerin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve Ybdalsat tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. 
4.2. Kullanıcı olabilmek için, onsekiz yaşını doldurmak ve Ybdalsat tarafından, Sözleşme hükümleri kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz olarak yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Onsekiz yaşını doldurmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, Kullanıcı Sözleşmesi hükümleri uyarınca, Ybdalsat tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz olarak yasaklanmış olan kişilerin Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Kullanıcı olarak sayılmaları sonucunu doğurmayacaktır.
5. Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri
5.1. Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Hizmet'ten faydalanırken ve Hizmet'le ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.2. Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı ve Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı, No-Risk sisteminin işleyişinin sağlanması için, Ybdalsat'a tahsilat sürecinin yönetimi konusunda yetki verdiklerini kabul ve beyan ederler.
Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı ve Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı, Ybdalsat'ın verilen yetki doğrultusunda temsilci olarak tahsilat sürecini yöneteceğini, Kullanılmış/Kişisel ürün bedelinin Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı adına Ybdalsat tarafından tahsil edileceğini, Kullanılmış/Kişisel ürün’ün taahhüt edildiği şekilde gönderilmesi ve iade koşullarının meydana gelmemesi halinde, ürün bedelinin Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı adına, Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı’ya gönderileceğini kabul ve beyan ederler. 
Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı; Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı’nın, Kullanılmış/Kişisel ürün bedelini Ybdalsat'a ödemekle, ödeme borcunu ifa etmiş olduğunu ve kendisine ayrıca bir ödemede bulunma zorunluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.
5.3. Kullanıcı, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin Site'nin mobil ortam dahil faaliyet gösterdiği her türlü mecrada geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.4. Kullanıcı, Gizlilik Politikası’nda yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcı’lar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Ybdalsat'ın kendisine ait gizli ve özel bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Ybdalsat'tan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.5. Kullanıcı'nın Hizmet’ten yararlanabilmek amacıyla kullandığı sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.
Kullanıcı’nın, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı’nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Ybdalsat'ın, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.
5.6. Kullanıcı, Site dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Ybdalsat, Kullanıcı tarafından Ybdalsat'a iletilen veya Site üzerinde Kullanıcı tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
5.7. Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere, üçüncü kişiler tarafından Site'de sağlanan hizmetlerden ve/veya yayınlanan içeriklerden dolayı, yer sağlayıcı konumunda olan Ybdalsat'ın, Ybdalsat çalışanlarının veya yöneticilerinin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Ybdalsat, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.
5.8. Hizmet’ten yararlananlar ve Site'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı'nın, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Kullanıcı, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri; Ybdalsat ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Ybdalsat ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Ybdalsat, Kullanıcı'nın Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
5.9. Kullanıcı diğer Kullanıcı’ların erişimine açık alanlarda veya özel mesajlaşmalarda kullandığı her türlü küfür, hakaret, müstehcenlik içeren ve bunlarla sınırlı olmamak üzere hukuka aykırı her türlü yorum, ilan, açıklama ve paylaşım nedeniyle hukuken sorumlu olacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.10. Kullanıcı, Ybdalsat 'ın yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.
5.11. Ybdalsat, Kullanıcı’ya kendi onayı doğrultusunda, Ybdalsat tarafından yapılacak tanıtım ve bilgilendirme mesajlarını alma imkanı sağlamaktadır. Kullanıcı, Site’deki ayarlar bölümünde bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının alınması ile ilgili değişiklik yapma ve mesaj gönderimini onaylama/engelleme hakkına sahiptir.5.12. Kullanıcı şahsen kullanmış olmadığı, ikinci el olmayan hiçbir ürünü, Site üzerinde elden çıkarmaya çalışamaz.
5.13. Kullanıcı’nın Site üzerinden ticari veya mesleki faaliyet yürütmesi ve/veya elinde bulundurduğu ürünleri pazarlamaya çalışması, Site’nin kullanım amacına ve kurallarına aykırı olup, kesinlikle yasaktır. 
Site üzerindeki hiçbir Kullanıcı “müşteri” olmadığı gibi, Kullanıcı’lara esnaf/tacir ve müşteri ilişkisindeki bakış açısıyla yaklaşılarak, Site üzerinden gelir elde edilmesi yasaktır. 
Site, satıcı/tacir/esnaf ve potansiyel müşterilerin bir araya geldiği online bir satış mecrası değildir. Site üzerinde bütün Kullanıcılar eşit konumda olup, Kullanılmış/Kişisel ürün’ün iki Kullanıcı arasında el değiştirmesi için bir araya gelmektedirler. 
Site’de Kullanıcı’nın oluşturduğu “dolap” kesinlikle bir ürün satış mecrası/dükkan değildir; “dolap” Kullanıcı’nın kişisel dolabı, yani “kişisel eşyaları” anlamına gelmektedir. Dolayısıyla, hali hazırda ticaret işiyle uğraşan tacir, esnaf vb. kişilerin, “dolap” kavramını dükkan şeklinde kullanma amacıyla Site’ye üye olmaları, kesinlikle Site’nin amacına aykırı ve yasaktır.
Bu maddeye aykırı davranan ve/veya Site’ye ticaret mesleğini sürdürebilmek için üye olduğu anlaşılan Kullanıcı tespit edilebildiği takdirde, üyeliğine derhal son verilir.
Bu maddeye aykırı davranan, tacir, esnaf, tedarikçi, üretici, ticari işletme, ticaret şirketi ve her halükarda satıcılık mesleğine mensup Kullanıcı; Site’nin amacına aykırı olarak gerçekleştirdiği satış işleminden dolayı, diğer Kullanıcı’nın bütün talepleri karşısında şahsen sorumlu olacaktır.
5.14. Dükkan sahibi, üretici, tedarikçi veya benzeri bir tacir/esnaf gibi, temsili bir ürün resmi koyularak, bir ilan üzerinden birden fazla aynı nitelikli ürünün satışı yapılması ve bir ilan üzerinden birden fazla ürün siparişi alınması yasaktır. 
Her bir ilan sadece bir adet Kullanılmış/Kişisel ürün’e yönelik olmalıdır.
Bu maddeye aykırı davranan Kullanıcı tespit edilebildiği takdirde, üyeliğine son verilir.
5.15. Kullanıcı, Site üzerinde kendisi tarafından oluşturulmuş bir alışveriş internet sitesine veya ürün satışı yaptığı herhangi bir mecraya yönelik bir URL adresi (link) veya bu amaca yönelik kişisel bilgiler veremez. 
Kullanıcılar arasındaki iletişim, Ybdalsat yorum sistemi ile sağlanır. İletişim amacıyla bile olsa; Kullanıcı’nın şahsi iletişim bilgilerini diğer Kullanıcı’lar ile paylaşması yasaktır.
Bu maddeye aykırı davranan Kullanıcı tespit edilebildiği takdirde, üyeliğine son verilir.
5.16. Kullanıcı; Kullanılmış/Kişisel ürün ile ilgili ilanda başka ürünleri satmaya yönelik ifadeler kullanamaz.
Bir Kullanılmış/Kişisel ürün ilanında, sadece bir adet Kullanılmış/Kişisel ürün hakkında bilgi verilebilir. Kullanıcı; Site üzerindeki bir ilan vasıtasıyla; farklı ürünlerin pazarlamasını yapmaya çalışamaz. 
Bu maddeye aykırı davranan Kullanıcı tespit edilebildiği takdirde, üyeliğine son verilir.
5.17. Kullanıcı Site üzerinde kendi ürettiği ve/veya tasarladığı ürünleri satamaz.
Bu maddeye aykırı davranan Kullanıcı tespit edilebildiği takdirde, üyeliğine son verilir.
5.18. Kullanıcı’nın verdiği ilana dikkat çekmek ve kelime arama sonuçlarında üst sıralarda çıkabilmek için elden çıkarmak istediği Kullanılmış/Kişisel ürün ile ilgisi olmayan kelimelerle, marka veya model isimleri kullanması, yanıltıcı bilgiler vermesi yasaktır.
Bu maddeye aykırı davranan Kullanıcı, diğer Kullanıcı’lar ve üçüncü kişilerin her türlü zararlarından kendisi sorumludur.
5.19. Kullanıcı, Kullanılmış/Kişisel ürün'ü talep etmesiyle, Kullanılmış/Kişisel ürün açıklamasını, ve Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı tarafından belirlenmiş şartları ve usulleri de kabul etmiş sayılır. 
5.20.. Kullanıcılar arasındaki güvenli alışverişi sağlayan No-Risk Sistemi’nin uygulanabilmesi için, Kullanılmış/Kişisel ürün bedeli; Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı namına Ybdalsat tarafından tahsil edilecek, Kullanılmış/Kişisel ürün’ün taahhüt edildiği şekilde gönderilmesi ve iade koşullarının meydana gelmemesi halinde ürün bedeli Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı adına, Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı’ya gönderilecektir.
Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı ve Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı, tahsilat sürecinin yukarda belirtilen şekilde yönetilmesi konusuyla sınırlı olarak Ybdalsat'ı yetkilendirdiklerini, Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı’nın, Kullanılmış/Kişisel ürün bedelini Ybdalsat'a ödemekle, ödeme borcunu ifa etmiş olduğunu ve Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı’ya ayrıca bir ödemede bulunma zorunluluğu olmadığını kabul ve beyan etmişlerdir.
5.21. Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı; Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı’dan istediği bedelin Ybdalsat tarafından tahsil edildiği bilgisi kendisine iletildikten sonra, Kullanılmış/Kişisel ürün'ü 3(üç) gün içinde Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı’nın adresine gönderir. 
5.22. Kullanıcı talep ettiği Kullanılmış/Kişisel ürün’ü teslim almakla yükümlüdür. Kullanılmış/Kişisel ürün; Ybdalsat’a iade bildirimi yapılmadan, Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı tarafından teslim alınmaz ve Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı’ya geri giderse, Ybdalsat,Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı adına tahsil ettiği bedelden KDV dahil Ybdalsat hizmet ve güvence bedeli ve Kullanılmış/Kişisel ürün’ün geri gitmesinden dolayı haksız olarak Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı üzerinde doğan masrafları keserek kalan tutarı Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı’ya iade eder.
5.23. Teslim alınan Kullanılmış/Kişisel ürün, iki Kullanıcı arasındaki anlaşmaya ve ilanda belirtilen niteliklere uygun ve ayıpsız ise ve herhangi bir iade talebi olmazsa, Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı, Kullanılmış/Kişisel ürün bedelinin, Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı’nın hesabına transferi için Ybdalsat'a işlem talebinde bulunur.
Bu onayı veren Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı’nın, Kullanılmış/Kişisel ürün’ü iade hakkı ortadan kalkar. 
5.24. Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı’nın, Kullanılmış/Kişisel ürün’ü iade koşulları; Kullanılmış/Kişisel ürün’ün ayıplı olması, Kullanılmış/Kişisel ürün’ün ilandaki ve resimdeki niteliklere uygun olmaması, Kullanılmış/Kişisel ürün’ün ilanda ve resimde yer almayan bir hasar içermesi, Kullanılmış/Kişisel ürün’ün orijinal marka iddiasıyla satılmasına rağmen orijinal marka olmaması halleridir.
Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı, Kullanılmış/Kişisel ürün’ü yanlış/farklı, eksik ve belirtilenden farklı olarak büyük hasara sahip olması durumlarında iade edebilir, fakat Site’de sadece kullanılmış/ikinci el ürün satışı yapılıyor olması sebebiyle, salt mutat kullanımdan doğan ve tahmin edilebilir yıpranma/hasar iade sebebi sayılmaz. 
5.25. İade koşulları oluşmuş ise; Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı; teslim günü dahil 3 (üç) gün içinde Kullanılmış/Kişisel ürün’ü, Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı’ya iade edeceğini Ybdalsat'a bildirir.
Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı, Kullanılmış/Kişisel ürün’ü, Sözleşme kapsamında bir nedenle iade etmek üzere, Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı’ya geri gönderdiği takdirde; Ybdalsat tarafından Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı adına tahsil edilmiş Kullanılmış/Kişisel ürün ile ilgili bedel, Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı'nın, Kullanılmış/Kişisel ürün’ü geri aldığına dair Ybdalsat'a bildirimde bulunması sonrasında,Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı'nın hesabına geri gönderilir.
Kullanılmış/Kişisel ürün talep eden Kullanıcı, Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı’nın, Kullanılmış/Kişisel ürün gönderi bilgilerini Site’ye girmesini müteakip teslim günü dâhil 3 (üç) gün içinde onay veya iade bildiriminde bulunmazsa, bu süre sonunda Kullanılmış/Kişisel ürün ile ilgili bedel, Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı’nın hesabına gönderilir.
5.26. Kullanılmış/Kişisel ürün kargoya verilmeden, Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı tarafından sipariş iptal edilebilir. Böyle bir sipariş iptali gerçekleştiğinde Ybdalsat, Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı’ya ödediği bedeli geri öder ancak ödeme sırasında alınan Hizmet ve Güvence Bedeli kullanıcıya geri ödenmez.
5.27. Site üzerinde gerçekleşen, iki Kullanıcı arasındaki Kullanılmış/Kişisel ürün el değiştirme sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, işlemden vazgeçilmesi halinde, Ybdalsat’ın hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü bulunmamaktadır. Kullanıcı’nın böyle bir durumda Ybdalsat’tan hiçbir talebi olamaz.
5.28. Kullanıcı; Ybdalsat'ın, Site’de yayınlanan/ilan edilen Kullanılmış/Kişisel ürün’ler ile ilgili olarak satıcı, tedarikçi, imalatçı-ithalatçı, bayi, acente veya herhangi bir şekilde tacir sıfatının bulunmadığını; bu sebeple, başka bir Kullanıcı’dan talep ettiği bir Kullanılmış/Kişisel ürün ile ilgili iade işlemleri dahil her türlü talebinin muhatabının Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı olduğunu; Ybdalsat'ın Kullanılmış/Kişisel ürün elden çıkarılması işleminin hiçbir aşamasında taraf olmadığını; Kullanılmış/Kişisel ürün’ün ayıplı olup olmaması, Site üzerinde yer alması yasak olan ikinci el olmayan ürünlerden olup olmaması, kaçak olup olmaması, niteliği, orijinalliği, Kullanılmış/Kişisel ürün’ün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Kullanılmış/Kişisel ürün’ün aslı ile ilgili hiçbir konu hakkında Ybdalsat'ın bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını; kabul, beyan ve taahhüt eder. 
5.29. Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı, Kullanılmış/Kişisel ürün ile ilgili tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu, Ybdalsat'ın Kullanılmış/Kişisel ürün’ün elden çıkarılması aşamasında, hiçbir sıfat altında, kendisiyle doğrudan veya dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder. 
5.30. Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı, elden çıkarmak istediği Kullanılmış/Kişisel ürün’ün, Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerince belirlenen veya Site'nin belirli yerlerinde belirtilen, Site'nin ve Hizmet’in kullanımına ilişkin kurallara aykırı olmadığını, ve yürürlükteki mevzuata uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 
5.31. Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı, elden çıkarmak istediği Kullanılmış/Kişisel ürün’ün kişisel kullanım için kendisinde bulunduğunu, mülkiyetinin kendisine ait olduğunu ve/veya mülkiyeti devretmeye yetkili olduğunu ve Kullanılmış/Kişisel ürün’ü elden çıkarmasına karşı herhangi bir hukuki veya diğer engel bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
5.32. Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı, Kullanılmış/Kişisel ürün’ün Site üzerinde elden çıkarılmasına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü sorumluluktan tek başına sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
5.33. Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı, Kullanılmış/Kişisel ürün ile ilgili bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacağını, Ybdalsat'ın kendisi tarafından sağlanan bu bilgilerin doğruluğunu kontrol etmekle yükümlü olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
5.34. Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi uyarınca, Kullanılmış/Kişisel ürün’ü zamanında, hasarsız, Site'de belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan ari olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını; Kullanılmış/Kişisel ürün'ün satışı, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 
5.35. Kullanıcı, Site’deki başka bir Kullanıcı ile arasındaki her türlü anlaşmazlık, dava ve talepten Ybdalsat'ın her hangi bir sorumluluğu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.36. Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı, Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı’nın kendisine gönderilmesi için Ybdalsat'a ilettiği Kullanılmış/Kişisel ürün ile ilgili bedelin, Ybdalsat'ın KDV dahil yüzde yirmi Hizmet bedeli kesildikten ve Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı işlemi onayladıktan sonra, Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı'nın Ybdalsat'a bildirdiği banka hesabına havale edileceğini; bu süreçte, anılan bedel üzerinde, Ybdalsat'ın kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
5.37. Kullanıcı’nın işbu Sözleşmede yer alan herhangi bir hükme aykırılığı halinde Ybdalsat'ın herhangi bir zarara uğraması durumunda, ybdalsat’ın doğmuş zararını derhal tazmin edeceğini; kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.38. Ybdalsat, Kullanıcı’nın kanuna veya Kullanıcı Sözleşmesi’ne aykırı eylemi ve özellikle Site’de, Site’nin amacına aykırı olarak, ikinci el/ kullanılmış olmayan bir ürün satması ya da ticari amaçlarla satış yapması eylemi yüzünden herhangi bir idari para cezası, dava, icra takibi veya sair talep ile karşılaşırsa, bu talep nedeniyle doğan bütün zararı Kullanıcı’ya rücu edecektir. .
5.39. Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı, Kullanılmış/Kişisel ürün’ü elden çıkarma aşamalarında, Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı'nın ve üçüncü şahısların doğacak her türlü zararından tek başına sorumlu olduğunu ve işbu Sözleşme’de belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı ve hak sahipleri tarafından ileri sürülecek tüm talep ve davalardan doğacak olan hak ve alacaklar ile masraf ve avukatlık ücretlerini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ybdalsat'ın aleyhine Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı ve hak sahipleri tarafından gelecek olan tüm davalardan doğacak olan avukatlık ücreti, tazminat ve diğer sair taleplerini Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı’ya rücü etme hakkı her zaman mevcuttur.
5.40. Kullanıcı'nın, Site'ye Kullanıcı olurken sisteme yükledikleri "kullanıcı isimleri" veya "dolap" isimleri de işbu Kullanıcı Sözleşmesi içinde yer alan hükümlere tabi olup, Kullanıcı'ların "kullanıcı ismi" veya "dolap" ismi belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Kullanıcı'nın işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, Ybdalsat Kullanıcı Sözleşmesi'ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcı'dan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcı'ya önceden haber vermeksizin Kullanıcı'nın üyeliğini geçici olarak durdurabilir veya kalıcı olarak iptal edebilir.
5.41. Kullanılmış/Kişisel ürün’ü Site üzerinde elden çıkarması sonucunda Kullanıcı’nın hak kazandığı bedel, Kullanıcı onay verdiği takdirde, sadece Ybdalsat hizmet ağında ve sadece Site’de başka bir Kullanıcı tarafından elden çıkarılmak istenen bir Kullanılmış/Kişisel ürün’ün satın alınmasındakullanılmak üzere kendisine ait Ybdalsat Cüzdan’a aktarılabilir. 
İşbu bedel Ybdalsat Cüzdan’a doğrudan veya Ybdalsat tarafından takdir edilecek bir miktar katkı eklenerek aktarılabilir. Kullanılmış/Kişisel ürün’ü elden çıkarmak isteyen Kullanıcı’nın Ybdalsat Cüzdan’a aktardığı bedeli daha sonra nakit olarak talep etme hakkı bulunmamaktadır.
5.42. Kullanıcı Site üzerinde; ‘site dışına yönlendirici’ hiçbir URL adresi (link) paylaşamaz.
5.43. Kullanıcı, aradığı bir ürünü ilan etmek veya ellerinde bulunan bir ürünü takas yapmak için listeleme yapamaz.
5.44. Kullanıcı'lar, Ybdalsat tarafından Site'de belirtilen kuralları veya Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini ihlal ettikleri takdirde, Ybdalsat tarafından Kullanıcı profillerinden ceza puanı düşülebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
6. Ybdalsat'ın Hak ve Yükümlülükleri
6.1. Ybdalsat, Hizmet’i ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcı'nın sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcı da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Ybdalsat, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcı, Ybdalsat'ın talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadır. Ybdalsat tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, Ybdalsat tarafından doğrudan yapılabilir. Ybdalsat tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcı tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcı'ya aittir.
6.2. Ybdalsat, Site üzerinden, Ybdalsat'ın kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere URL adresi/ 'link' verebilir. Bu 'link'ler, web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Ybdalsat'ın herhangi bir sorumluluğu yoktur.
6.3. Ybdalsat, Hizmet ile ilgili olarak Kullanıcı'lar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.
6.4. Ybdalsat, Kullanıcı’lar arasında Site üzerinden gerçekleşen ve Site'nin işleyişine ve/veya Kullanıcı Sözleşmesi’ne ve/veya Site'nin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve Ybdalsat tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir;
Ybdalsat, bu mesaj ve/veya içeriği oluşturan Kullanıcı'yı yazılı uyarabilir ve/veya Kullanıcı'nın üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir.
6.5. Ybdalsat yer sağlayıcı olarak, Site üzerindeki hukuka aykırı hiçbir içerik, ürün, yorum, hizmet ve mesajdan ötürü kanunen sorumlu değildir
Ybdalsat'ın sorumluluğu; kendisine hukuka aykırı bir içerik bildirildiği takdirde, ilgili içeriği yayından kaldırmakla sınırlıdır.
6.6. Site üzerinde Kullanıcı profili (Kullanıcı’ya ait bilgiler içeren alan) oluşturulurken ve Kullanıcı profiline yeni yorumlar eklenirken, Kullanıcı'ların yaptıkları yorumlarla ilgili tüm hukuki ve cezai sorumluluk, yorumu ekleyen Kullanıcı'ya aittir. Ybdalsat, Kullanıcı profillerinde bulunan yorumlardan dolayı hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmeyecektir.
6.7. Kullanıcı'nın, Kullanıcı profiline ekledikleri yorumlar, hiçbir şart ve koşulda, Ybdalsat tarafından değiştirilmeyecektir.
6.8. Kullanıcı, kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini, hiçbir şart ve koşulda, başka bir Kullanıcı'ya devredemez veya hiçbir şekilde kullanımına izin veremez. Kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devreden veya kullanıma açan Kullanıcı, Ybdalsat'ın tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmaksızın, Kullanıcı Sözleşmesi'ni feshetme ve Kullanıcı'nın üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.9. Kullanıcı, hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, diğer Kullanıcı profillerini ve diğer Kullanıcı’ların Site üzerindeki faaliyetleri hakkındaki yorumları manipüle edecek davranışlarda bulunamaz; bulunduğu takdirde, Ybdalsat'ın konuyla ilgili olarak uğradığı tüm zararını tazmin edeceğini ve Ybdalsat'ın Kullanıcı'nın üyeliğine geçici veya kalıcı olarak son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
6.10. Kullanıcı ve Ybdalsat hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.
Sözleşme’nin 5.2 ve 5.20 numaralı madde hükümleri saklıdır.
6.11. Ybdalsat’ın, Site’de yayınlanan/ilan edilen Kullanılmış/Kişisel ürün ile ilgili olarak satıcı, tedarikçi, imalatçı-ithalatçı, bayi, acente veya herhangi bir şekilde tacir sıfatı bulunmamakta; malın ayıplı olup olmaması, yasaklı ürünlerden olup olmaması, kaçak olup olmaması, niteliği, orijinalliği, ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Kullanılmış/Kişisel ürün ile ilgili hiçbir konu hakkında bilgisi bulunmamakta ve bulunması gerekmemekte, Kullanılmış/Kişisel ürün ile ilgili hiçbir taahhüt ve garanti yükümlülüğü bulunmamaktadır. 
Ybdalsat; iki Kullanıcı arasında herhangi bir işlemin tarafı dahi değildir.6.12. Ybdalsat, marka ve fikri hakkı dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlal edildiği iddiasında olan kişilerin yapacağı başvuruları inceleyecektir. Ybdalsat'a yapılan başvurular sonucunda Kullanıcı’ya ilişkin ilanı kaldırma ve gerektiğinde Kullanıcı’nın üyeliğini askıya alma ve iptal etme hakkını saklı tutar.
6.13. Ybdalsat, gerekli gördüğü durumlarda (özellikle çalıntı, kaçak veya sahte Kullanılmış/Kişisel ürün ilanında), Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı'ya önceden uyarıda bulunmaksızın, Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı hakkında gerekli yasal işlemin yapılması amacıyla, Cumhuriyet Savcılığı'na ve ilgili denetleme ve düzenleme kuruluşlarına şikayet veya ihbarda bulunabilir. Kullanıcı, Kullanılmış/Kişisel ürün ile bağlantılı olarak, Ybdalsat ihbarı ve/veya bilgi temini sonucu zarara uğraması durumunda, Ybdalsat'ı hiç bir isim veya sıfatla sorumlu tutmamayı ve her ne suretle olursa olsun tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı, aynı sebepten kaynaklanarak üçüncü kişi veya kurumlardan gelebilecek tazminat taleplerinde, Ybdalsat'ın, doğabilecek tazminat ve avukatlık ücretleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, tüm dava ve diğer yükümlülüklerini karşılamayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. 
6.14. Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı, Kullanılmış/Kişisel ürün’ün, Türkiye Cumhuriyeti gümrük mevzuatı ve rejimine uygun olarak gümrük işlemine tabi tutulmuş ve serbest dolaşıma girmiş bir ürün olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 
Site'de yürürlükteki gümrük mevzuatı ve rejimine aykırı olarak veya hiç gümrük işlemine tabi tutulmaksızın, Türkiye'ye giriş yapmış bir Kullanılmış/Kişisel ürün’ün elden çıkarılması yasaktır. Yurt dışında yerleşik Kullanıcı'nın gümrük işlemine tabi tutularak serbest dolaşıma girmemiş bir Kullanılmış/Kişisel ürün’ü Site'de elden çıkarması yasaktır. Ybdalsat, gümrük işlemine tabi tutulmamış Kullanılmış/Kişisel ürün’ü, elden çıkarma teşebbüsünde bulunan Kullanıcı'nın ilanını, haberdar olduğu anda iptal eder ve bu tür teşebbüste bulunanlara herhangi bir hizmet bedeli iadesi yapmaz.
6.15. a) Kullanılmış/ikinci el olmayan bir ürünün, Kullanıcı tarafından Site'de satılmaya çalışılması ve/veya Site’nin ticari/mesleki amaçlarla kullanılması ve bu durumun Ybdalsat tarafından tespit edilmesi,
b) Kullanıcı'nın, herhangi bir yöntem kullanarak, Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,
c) Kullanıcı'nın üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması,
d) Kullanıcı'nın, No-Risk Sistemi'ne aykırı davranması,
e) Sözleşme’nin 5.2. ve 5.20 numaralı hükümleri uyarınca Ybdalsat'a verilen temsil yetkisinin geri alınması,
hallerinde Ybdalsat, Kullanıcı’nın üyeliğine bildirimde bulunmadan kalıcı olarak son verebilir.
6.16. . Ybdalsat, iade koşullarından biri oluşmamış ise, yüzde yirmilik hizmet bedelini çıkardıktan sonra geri kalan bedeli fatura ederek Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı’ya banka eft / havale yoluyla aktarır. Ybdalsat kendi hizmet bedeline yönelik mali sorumluluğunu yerine getirmekle yükümlüdür. Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı kendi payına düşen bedel ile ilgili mali ve hukuki sorumluluğu taşır.
6.17. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Site'ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı'nın üyeliğinin geçici veya kalıcı olarak durdurulması veya kendi isteğiyle kapatılması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Ybdalsat, Kullanıcı'nın işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'e ilişkin benzeri kuralları ihlal etmesi durumunda Kullanıcı Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı fesih sebebiyle Ybdalsat'ın uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır: 
7. Gizlilik Politikası
Ybdasat, Kullanıcı'ya ilişkin bilgileri, Gizlilik Politikası'ndaki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. Ybdalsat, Kullanıcı'ya ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesi'nde ve Gizlilik Politikası’nda müsade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz.
8. Fikri Mülkiyet Hakları
8.1. Site'nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (Ybdalsat'ın telif haklarına tabi çalışmalar) Ybdalsat'a ait olarak ve/veya Ybdalsat tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcı, Ybdalsat Hizmet'lerini, Ybdalsat bilgilerini ve Ybdalsat’ın logosu da dahil telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının Hizmet’e erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Ybdalsat'ta talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaktır.
8.2. Ybdalsat'ın, Hizmet, Ybdalsat bilgileri, Ybdalsat telif haklarına tabi çalışmalar, Ybdalsat ticari markaları, Ybdalsat ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.
9. Sözleşme Değişiklikleri
Ybdalsat, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site'de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen geçerlilik tarihi olması halinde ise geçerlilik tarihinde geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.
10. Mücbir Sebepler
Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, Ybdalsat, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Ybdalsat için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Ybdalsat'tan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, internet erişim engelleri, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.
11. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
12. Yürürlük
İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.